מה דעתך על קורס פסיכומטרי V.I.P? קורס למי שצריך להצליח בגדול!

לא כל כך פשוט להיות באלפיון העליון - VIP באמת!

קצת הסברים על ציוני פסיכומטרי בישראל

הציון במבחן פסיכומטרי הינו שיכלול של ארבעה ציונים. הציון הכללי בבחינה הנו החשוב מבין הארבעה, והוא נע בין 200, הנמוך ביותר, לבין 800, שהוא הציון הגבוה ביותר. כל שלושת תחומי הבחינה - חשיבה כמותית, חשיבה מילולית וידע באנגלית זוכים אף הם להתייחסות נפרדת, כך שכל נבחן יכול לראות את הרכב הציונים, ואת הישגיו בכל אחד מהתחומים.

בתחומים השונים נע הציון בין 50, שהוא הנמוך ביותר ומשמעותו היא שלא נפתרה שום שאלה בצורה נכונה, לבין 150, שהוא הגבוה ביותר ויתקבל כאשר פותרים נכונה את כל השאלות, ואך ורק במקרה זה.

ליחצו וביחרו: קורס פסיכומטרי

משקלם של שלושת התחומים בציונים של מבחני פסיכומטרי

את הציונים בשלושת התחומים משקלל המרכז הארצי בנוסחא אותה עדיין לא חשף, ומתקבל הציון הפסיכומטרי שנע בין 200 ל- 800. בשקלול התחומים השונים, מקבל התחום הכמותי משקל של 40 אחוזים בהרכב, כמוהו גם התחום המילולי, ותחום האנגלית מקבל משקל של 20 אחוזים בלבד.

מכיוון שציון כללי במבחן פסיכומטרי נע בטווח שבין 200 ל- 800, ניתן לומר כי הוא מורכב מ- 600 נקודות. אם כך, על אף שהמרכז הארצי אינו מאשר זאת או מכחיש, התחום הכמותי שווה 240 נקודות, התחום המילולי שווה אף הוא 240 נקודות, ותחום האנגלית שווה 120 נקודות.

חשוב לדעת מה משמעות החלוקה והנקודות שנצברות בכל תחום. לדוגמא: ציון של 134 ומעלה בנושא האנגלית, פוטר את הסטודנט מחובת לימודי אנגלית באוניברסיטה. ציון 133 ומטה, מחייב בלימודי אנגלית, ומספר הקורסים נקבע לפי הציון, ונע בין קורס אחד לשלושה קורסים.

ראוי לציין, כי קורסים אלה אינם חלק מתוכנית הלימודים בחוג או בפקולטה כלשהם, כלומר, הם אינם מזכים בנקודות אקדמיות. יתרה מכך, קורסים אלו עומדים בעלות נפרדת. ניתן להסיק שיש חשיבות רבה לשיפור האנגלית לקראת הפסיכומטרי.

אופן קביעת הציון שלך במבחן

נכון יהיה לומר שציוני פסיכומטרי נקבעים לפי הישגי כלל האוכלוסייה והתפלגות קבועה, כלומר - הדירוג הממוצע יהיה תמיד 540 בקירוב, מחצית מהנבחנים יקבלו דירוג נמוך יותר ומחצית מהנבחנים גבוה יותר. בפועל, ההשפעה של נבחנים אחרים על ציון הפסיכומטרי של נבחן בודד, קטנה עד כדי אפסית.

המרכז הארצי מחשב את ציוני הנבחנים, באופן שבו הבדלים בין מועדי בחינה שונים, בין שפות שונות ובין נוסחים שונים של בחינות, לא ישפיעו עליהם. מספר הנקודות הממוצע מושווה תמיד לביצועי הנבחנים ממועדים קודמים, כך שגם סטיות נדירות אינן משפיעות בפועל על הציון.

אם במועד מסוים לא ענה איש נכונה על כל השאלות, אף אחד לא יקבל את הציון הנכסף 800. כמו כן, הסתברותית לא הגיוני שנבחנים יקבלו את הציון 200. גם אם ימלאו את המבחן כולו בניחושים, לזכותם 25% פתרון בממוצע, כלומר כ – 320 נקודות. ניחושים, הם בין היתר הסיבה לכך שהממוצע הארצי עומד על 540 בקירוב ולא – 500 כפי שהיינו מצפים.

התפלגות ציונים במבחני פסיכומטרי

כאמור, הציון הממוצע במבחן הפסיכומטרי, הוא 540 בקירוב. מכיוון שמדובר בהתפלגות נורמאלית נוצר מצב בו 50 אחוזים מהאוכלוסייה מקבלים ציון פסיכומטרי גבוה יותר ו- 50 אחוזים מהאוכלוסייה נמוך יותר. יש לציין, כי כמחצית מהנבחנים יהיו קרובים לממוצע. כלומר, כמה עשרות מתחתיו או מעליו, ובמילים אחרות:

כ – 50 אחוזים יקבלו בין 500 ל- 600.
כ- 30 אחוזים מקבלים יותר מ- 600.
כ- 15 אחוזים מקבלים יותר מ- 650.
כ- 5 אחוזים מקבלים יותר מ- 700.
כ- 2 אחוזים מקבלים יותר מ- 725.

משקלה של שאלה בודדת במבחן פסיכומטרי

 

על סמך טבלאות ציונים והתפלגותם שמפרסם המרכז הארצי מעת לעת, ניתן להעריך (בצורה גסה אמנם) את הניקוד שמקבלת שאלה בודדת במבחן פסיכומטרי. הרעיון הכללי הוא, שככל שנפתור נכונה יותר שאלות, לא רק שנקבל יותר נקודות, אלא שנקבל גם מספר גבוה יותר של נקודות עבור כל שאלה שפתרנו נכונה.

מבחינת משקלה של כל שאלה - אין כל חשיבות למספרה ברשימת השאלות אלא לכמות השאלות שפתרנו בסך הכל. מענה נכון על השאלה הקשה ביותר בפרק, יניב מספר זהה של נקודות כמו מענה על השאלה הקלה ביותר באותו פרק.

מכיוון שהמרכז הארצי אינו חושף את הנוסחא לפיה משוקללים הציונים במבחן, הנתונים שלהלן מבוססים על השערות מתמטיות גרידא.

הפרק הכמותי מהווה ככל הנראה 240 נקודות מציונכם הפסיכומטרי. לפיכך, מענה על כל 50 השאלות שבשני הפרקים בצורה נכונה, יניב את מלוא הנקודות. בחישוב זריז מתקבל משקל של 4.8 נקודות בממוצע עבור כל שאלה שפתרנו נכונה. בפרקים המילוליים, נקבל באותה דרך חישוב 4 נקודות בממוצע לשאלה, ובפרקי האנגלית, בהם מספר השאלות בפרק אינו תמיד קבוע, ומשקלו 120 נקודות בלבד מהרכב הציון, נקבל משקל של 2.1 נקודות בממוצע לשאלה.

מכאן, שעל מנת לקבל ציון פסיכומטרי גבוה ככל האפשר, החשוב ביותר הוא לא לפתור את השאלות הקשות ביותר, אלא לפתור כמה שיותר שאלות בצורה נכונה. אז מה עושים עכשיו?

המלצות על מכוני הכנה לקורס פסיכמטרי:

EZ WAY - מכון הכנה המומלץ על ידי אוניברסיטאות ומכללות בישראל


חינוך
רוצים לקבל ציון פסיכומטרי גבוה באמת? נמאס לכם להיות באיזור ממוצע ומעלה...? קורס פסיכומטרי VIP מתאים לאלה שרוצים להתקבל לכל פקולטה, בכל תחום לימודים! אם אתם רוצים להרשם ללימודים בקורס פסיכומטרי VIP אתם בטח רוצים להצליח ואנחנו איתכם.